issimoketinai

Kaimo plėtros projektai

Tikslūs kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Profesionaliai parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai užtikrina vykdomos veiklos sklandumą ir padeda išspręsti daugelį teisinių klausimų. Aukščiausiai darbų kokybei užtikrinti reikalinga savo darbą išmananti komanda. Išskirtinis „Geoforta“ dėmesys kokybei, nuoširdus atsidavimas darbui ir noras siekti aukščiausių rezultatų lėmė tai, kad šiandien savo klientams galime pasiūlyti produktyvias ir patikimas paslaugas, optimalias kainas ir sparčius darbų įgyvendinimo terminus. Aukšta kvalifikacija, ilgametė patirtis ir profesionali komanda padėjo užsitvirtinti aukštas pozicijas rinkoje, pelnė klientų pasitikėjimą ir pripažinimą.

Kodėl turėtumėte pasirinkti mus?

 • Esame sukaupę didesnę nei 10 metų patirtį ir galime Jums pasiūlyti ne tik aukščiausios kokybės paslaugas, bet ir geriausią kainų politiką.
 • Turime specialistų kvalifikaciją patvirtinančius matininkų pažymėjimus, o atskiri komandos nariai savo žinias ir kompetencijas gali pagrįsti aukštojo mokslo diplomais.
 • Nuolatos investuojame į inovacijas ir žmogiškuosius išteklius, siekdami pasiūlyti aukščiausios kokybės paslaugas ir užtikrinti darbų operatyvumą.
 • Siekiame didžiausio klientų informuotumo, todėl negailime nei savo laiko, nei pastangų išsamioms konsultacijoms ir klientų supažindinimui su darbo procesu.
 • Ilgametė mūsų patirtis lėmė tai, kad šiandien esame užsitarnavę klientų pasitikėjimą ir rinkoje užimame aukštas pozicijas.

Savo veikloje vadovaujamės trimis esminiais darbo principais – tikslumu, operatyvumu ir patikimumu, kurie vienija mūsų komandą ir padeda siekti aukščiausių rezultatų. Siūlome tikslius, teisinius reikalavimus atitinkančius ir profesionaliai parengtus kaimo plėtros projektus. Užtikriname greitus rezultatus ir optimalias kainas!

Kada reikalingi kaimo plėtros projektai?

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ruošiami, siekiant:

 • suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas;
 • kompleksiškai ir tinkamai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą ar kitą veiklą, susijusią su žemės naudojimu.

Kaimo plėtos projektų tipai

Priklausomai nuo planuojamos veiklos, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai gali būti keturių tipų.

1) Ūkių vidinės žemėtvarkos projektai:

 • įvertinus ūkio veiklos kryptis ir aplinkosaugos reikalavimus, ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami tais atvejais, kai siekiama suplanuoti agro-ūkinius sklypus, numatyti ir apibrėžti racionalų jų panaudojimą, taip pat tais atvejais, kai planuojamos kitos teritorijų tvarkymo priemonės, skirtos tikslingam ūkio funkcionavimui;
 • ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami tais atvejais, kai planuojamai teritorijai be privačios savininko žemės gali būti priskirti ir išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, jei buvo gautas žemės nuomotojo sutikimas;
 • ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės naudotojų žemėvaldoms.

2) Projektai, skirti miškui ne miško žemėje įveisti:

 • rengiami atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba tokių sklypų grupių projektai miškui įveisti ne miško žemėje;
 • projektai, skirti miškui ne miško žemėje įveisti, gali būti rengiami ir tais atvejais, kai žemės ūkio paskirties žemėje siekiama suformuoti ūkio ar kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose būtų galima įveisti mišką.

3) Kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai:

 • kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai rengiami tais atvejais, kai norima suplanuoti ūkinės veiklos ir žemės naudojimo pokyčius, kuriuos gali įgyvendinti žemės savininkai arba institucijos, reguliuojančios žemės ūkio ir kaimo plėtrą;
 • kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai gali būti rengiami visos seniūnijos, kelių arba vieno kaimo teritorijai;
 • projektui rengti parinktą teritoriją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

4) Projektai, skirti ūkininko sodybos vietai parinkti:

 • projektai rengiami tais atvejais, kai siekiama parinkti tinkamą vietą ūkininko sodybai;
 • projektai gali būti rengiami ir atskiriems žemės ūkio paskirties žemės sklypams.

Kaimo plėtros projektų kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-KP-457.

Jums reikalingas profesionaliai ir atsakingai parengtas kaimo plėtros projektas? Vertinate kokybę ir darbų spartumą? Mes įgyvendinsime visus Jūsų lūkesčius!