issimoketinai

Lietuvos Respublikos Seimas 2010-04-27 priėmė Geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymą.

Vienas iš žymesnių pasikeitimų yra tai, kad įmonėms nebereikės licencijų topografiniams, kartografiniams ir geodeziniams darbams. Vietoje jų atsirado geodezininkų kvalifikaciniai pažymėjimai, kurie reikalingi tik tam tikroms darbų rūšims.

Žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo".